Materiały budowlane ognioodporne

beton ognioodporny

beton ognioodpornyBeton ogniotrwały przygotowuje się z wykorzystaniem specjalnie dobranych kruszyw i domieszki cementu wysokoglinowego. Zazwyczaj cementy używane do produkcji tradycyjnych – zwartych betonów ogniotrwałych zawierają powyżej szesnastu procent cementu glinowego o przybliżonej zawartości CaO wynoszącej około cztery i pół procenta.

Do głównych zalet betonów ogniotrwałych możemy zaliczyć ich stosunkowo łatwą aplikację, którą uzyskuje się metodą wibrowania bądź ubijania.

Płyty ognioodporne stosuje się bądź nie stosuje w zależności od wymogów przeciwpożarowych danego pomieszczenia. Przy budowie z wykorzystaniem płyt ognioodpornych należy wziąć szczególną uwagę na połączenia pomiędzy dwoma płytami, gdyż nieprawidłowe ich spojenie grozi powstaniem spękań. Włókno ceramiczne jest bardzo odporne termicznie, a ich ochrona termiczna obliczona jest na ponad tysiąc stopni Celsjusza.

Włókniste materiały ogniotrwałe możemy spotkać pod postacią mat, włókien ciętych luzem, papierów ceramicznych, mokrego filcu a także innych materiałów izolacyjnych. Maty z włókien ceramicznych złożone są z długich, elastycznych i przeplatanych włókien, które uzyskiwane są w trakcie procesu zwanego wydmuchiwaniem i przędzeniem.

Dzięki temu procesowi uzyskuje się wytrzymałą, lekką i trwałą izolację, którą stosuje się w wysokich temperaturach.