Montaż metalowych rusztowań budowlanych

Stosowanie rusztowań na budowach ma niezwykle długą historię. Pierwotnie wykonywano je z drewna, dziś w budownictwie praca na wysokości odbywa się przy pomocy specjalnie zaprojektowanych, łatwych w montażu, ujednoliconych zestawów. Składają się one ze specjalnych ramek, uchwytów, elementów mocujących, słupów nośnych. Normy budowlane i przepisy bezpieczeństwa określają, do jakiej wysokości można je montować jako stojące samodzielnie, a kiedy niezbędny będzie odciąg lub kotwienie do ściany.

Niezbędną wiedzę na temat bezpiecznej eksploatacji oraz obsługi, zawiera kurs montażysty rusztowań. Uczestnik szkolenia powinien mieć ukończone 18 lat i wykształcenie co najmniej podstawowe, konieczne są również badania lekarskie, dopuszczające do pracy na wysokości. Sam program zawiera takie elementy jak podstawy BHP, budowę rusztowań, technologię montażu i demontażu. Dodatkowo, program powinien przewidywać niezbędne zajęcia praktyczne. Montażysta rusztowań kurs odbywa popołudniami- wtedy są przeprowadzane zajęcia teoretyczne. Zajęcia praktyczne odbywają się przez cały dzień, najczęściej w zamkniętej hali. Po ukończeniu kursu każdy z uczestników przystępuje dwóch egzaminów: teoretycznego i praktycznego. Zaliczenie ich jest podstawą do wystawienia certyfikatu montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych. Potwierdzenie zdobytej wiedzy jest też wpisywane do książeczki operatora maszyn roboczych.